Personální obsazení ordinace neurologie MUDr. Okáčová

MUDr. Lenka Okáčová

Vzdělání

 • Lékařská fakulta UJEP (dnes MU) Brno 1979-1985
 • atestace z neurologie I. stupeň 1990
 • atestace z neurologie II. stupeň 1994
 • získání funkční odbornosti v elektroencefalografii 1996
 • získání oprávnění k výkonu funkce vedoucího lékaře v oboru neurologie 1996
 • získání oprávnění k výkonu odborného garanta v oboru neurologie 1999
 • diplom celoživotního vzdělávání lékařů 2007

 

Členka

 • Česká neurologická společnost
 • Společnost klinické neurofysiologie

 

Pracovní zkušenosti

 • 1. neurologická klinika FN u sv. Anny, Brno, od 1985 – 1996
 • Neurologická a EEG ambulance, Olomoucká 29, Brno, od 1996 - dosud

 

MUDr. Lenka Krajčovičová Ph.D.

Zaměstnavatel

 • 1. neurologická klinika FN U sv. Anny, Brno

 

MUDr. Jana Krejčí

Zaměstnavatel

 • Neurologické oddělení nemocnice Břeclav, Úrazová nemocnice Brno

MUDr. Iva Šrotová Ph.D.

Zaměstnavatel

 • Neurologická klinika FN Bohunice


Konzultační činnost EEG:

MUDr. Jitka Kočvarová

Zaměstnavatel

 • 1. neurologická klinika FN U sv. Anny, Brno 1998 – dosud

 

Lenka Štolová - zdravotní sestra a EEG laborantka


Lenka Ivičičová, DiS. - zdravotní sestra a EEG laborantka


 

created by: RAVE MEDIA Group s.r.o.